Konfidencialitātes politika

Privātuma politika


Kas vāc informāciju

Uzņēmums “RS Components Ltd” (RS) ir apņēmies pasargāt jūsu privātumu. Izlasiet šo privātuma paziņojumu, lai saprastu, kā tiek apstrādāti jūsu personas dati, kad izmantojat vietni RSDelivers vai reģistrējaties tajā, runājat ar klientu apkalpošanas dienesta darbiniekiem vai kā citādi mijiedarbojaties ar RS.

Personas datus, ko iesniedzat šajā vietnē, uz kuru attiecas šis privātuma paziņojums, vāc uzņēmums “RS Components Ltd”. Uzņēmums “RS Components Ltd” ir reģistrēts Anglijā ar numuru 1002091. Uzņēmuma juridiskā adrese ir Birchington Road, Weldon, Corby, Northamptonshire NN17 9RS. Uzņēmums “RS Components Ltd” ir reģistrēts Apvienotajā Karalistē saskaņā ar 1998. gada likumu par datu aizsardzību. Ņemiet vērā, ka vietnē RSDelivers ir saites uz citām vietnēm, kas var vākt personiski identificējamu informāciju par jums. Šis privātuma paziņojums neattiecas uz informācijas apstrādes praksi, ko piekopj šādas ar vietni RS Online saistītas citas tīmekļa vietnes.Kādus personas datus RS no manis vāc

RS no jums vāc personas datus, ko jūs sniedzat mums tieši vai ko mēs iegūstam, jums izmantojot tīmekļa vietni vai ar izplatītāja starpniecību; RS vāc, piemēram, šādus datus:
 • lietotājvārds, parole, drošības parole, jūsu vārds un uzvārds, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese, uzņēmuma nosaukums, adrese, uzņēmuma darbības joma, darba tehnoloģijas, darba funkcija, ietekme uz pirkšanas lēmumiem, uzņēmuma darbinieku skaits, produkti, kas jūs visvairāk interesē;
 • informācija par darījumiem, rēķiniem un piegādi, darījumu ieraksti;
 • atbildes uz klientu aptaujām un konkursos iesniegtā informācija;
 • kā jūs uzzinājāt par šo vietni;
 • kā jūs izmantojat vietni, piemēram, no kuras tīmekļa vietnes šeit nonācāt vai uz kuru vietni dodaties, jūsu ierīces unikālais ID, jūsu IP adrese un operētājsistēma, tas, uz kurām reklāmām noklikšķināt, kādus produktus meklējat, kādus produktus iegādājaties un kādu informāciju lejupielādējat. Mārketinga e-pasti, ko jums nosūtām, var arī automātiski noteikt, vai esat saņēmis vai atvēris e-pastu un vai esat noklikšķinājis uz kādas saites mūsu mārketinga materiālos. Mēs izmantojam šo informāciju savu darbības rezultātu pārvaldībai, bet arī tāpēc, lai varētu savus popularizēšanas vēstījumus un reklāmas pielāgot jums.


Mēs arī saglabājam tās informācijas kopiju, ko jūs iesniedzat, pa e-pastu uz vietni sūtot atsauksmes, uzdodot tehnisku jautājumu vai ziņojot par problēmu. Ja jūs sazināties ar RS rakstiski, mēs varam saglabāt šīs sarakstes datus. RS arī dažkārt lūdz lietotājus aizpildīt aptaujas, ko mēs izmantojam izpētes nolūkos.Kā izplatītājs un RS izmanto manus datus

Šajā vietnē norādītais uzņēmums ir RS izplatītājs jūsu valstī, un RS uztur šo vietni minētā izplatītāja vārdā. Tāpēc visi personas dati, ko savāks šī vietne un kas izplatītājam būs vajadzīgi, lai izpildītu jūsu pasūtījumu, tiks nodoti izplatītājam, un izplatītājam var tikt nodoti arī visi pārējie personas dati, ko šī vietne savāc. Par jebkādiem citiem gadījumiem, kad RS izplatītājs nodod tālāk šo informāciju, izplatītājs jums paziņos saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.

Ja RS izplatītājs jūsu valstī nomainās, jūsu personas dati var tikt izpausti jaunajam izplatītājam.

RS ir jāsniedz informācija noteiktām trešām pusēm, lai nodrošinātu mūsu uzņēmuma darbību:
 • Grupa “Electrocomponents”: uzņēmums “RS Components Ltd” ir dalībnieks pasaules mēroga uzņēmumu grupā, kuras mātesuzņēmums ir “Electrocomponents plc”. Pilnīgu informāciju par uzņēmumu grupu “Electrocomponents” skatiet vietnē www.electrocomponents.com. RS sniedz personas datus citiem grupas “Electrocomponents” locekļiem, ja tas ir vajadzīgs, lai atbalstītu mūsu pakalpojumus un uzlabotu mūsu izpratni par saviem klientiem.
 • Pakalpojumu sniedzēji: mēs sniedzam informāciju saviem pakalpojumu sniedzējiem, kas rīkojas mūsu vārdā (piemēram, uzņēmumiem, kas sniedz digitālā mārketinga pakalpojumus, piemēram, produktu ieteikšanas, statistiskās analīzes pakalpojumus, uzņēmējdarbības un operatīvo informāciju, tīmekļa vietnes optimizācijas pakalpojumus), kā arī trešām pusēm, kas ir iesaistītas piegādes ķēdē (piemēram, kravu ekspeditoriem, kurjeriem un piegādes uzņēmumiem). Dažkārt mēs sniedzam personas datus arī saviem profesionālajiem un juridiskajiem konsultantiem.
 • Valdības iestādes: mums var būt jāsniedz informācija muitas iestādēm. Mums var būt jāsniedz personas dati arī tiesībaizsardzības un citām valdības iestādēm, piemēram, lai ziņotu par krāpšanu vai pēc likumīga pieprasījuma.
 • Kredītinformācijas un krāpšanas kontrole: mēs varam sniegt informāciju kredītinformācijas aģentūrām un trešām pusēm, kas ir iesaistītas krāpšanas novēršanā un atklāšanā.
 • Plašsaziņas līdzekļi: ik pa laikam mēs varam nodot agregētus un anonimizētus mārketinga statistikas datus uzņēmējdarbības partneriem un varam tos izmantot arī preses relīzēs, reklāmās un publicētos pārskatos. Šādās preses relīzēs, reklāmās un pārskatos jūs vai jebkurš cits klients tiks identificēts tikai pēc iepriekšējas piekrišanas.
 • Uzņēmuma vai aktīvu pārdošana: ja mēs pārdosim kādus uzņēmuma aktīvus, mūsu klientu personas dati var tikt izpausti potenciālajam pircējam. Šādā gadījumā mēs ar saprātīgiem līdzekļiem centīsimies panākt, ka pircējam ir saistoši šī privātuma paziņojuma noteikumi.


RS var būt jāizpauž jūsu informācija organizācijām, kas strādā mūsu vārdā jebkurā pasaules vietā, taču mēs nekad nepārdosim, neiznomāsim un neatdosim trešām pusēm personas informāciju, pēc kuras var identificēt mūsu klientus. RS var arī izpaust lietotāju informāciju īpašos gadījumos, kad mēs uzskatām, ka šī informācija ir jāizpauž, lai identificētu personu, kas, iespējams, rada kaitējumu RS tiesībām vai īpašumam vai nelikumīgi apietas ar tiem, rada kaitējumu vai traucējumu citiem RS lietotājiem vai jebkuram citam, kuram šādas darbības varētu kaitēt, sazinātos ar šo personu vai ierosinātu pret to tiesvedību. RS var izpaust lietotāju informāciju arī tad, ja to pieprasa likums.Kur un cik ilgi RS glabā manus personas datus

RS izplatītājs izmantos jūsu datus pasūtījumu izpildes mērķiem:
 • lai izpildītu jūsu pasūtījumu un/vai sniegtu jums pakalpojumus, par ko esat noslēdzis līgumu;
 • lai uzturētu jūsu tiešsaistes kontu, ko esat izveidojis mūsu vietnē;
 • lai izskatītu jautājumus un sūdzības, kas iesniegtas mūsu klientu apkalpošanas komandai, un atbildētu uz tiem;
 • lai personalizētu RS, to pielāgojot jums, un rādītu jums tādu saturu, kas, mūsuprāt, jūs interesē visvairāk, ņemot vērā jūsu konta informāciju, pirkumu vēsturi un pārlūkošanas darbības;
 • lai uzlabotu un uzturētu RS vietni un pārraudzītu tās izmantojumu;
 • tirgus izpētes vajadzībām; piemēram, mēs varam jums lūgt sniegt atsauksmes par mūsu produktiem un pakalpojumiem;
 • lai sūtītu jums mārketinga ziņojumus un rādītu jums mērķorientētas reklāmas, ja esat devis savu piekrišanu vai ja mums tā rīkoties ir atļauts kādā citā veidā;
 • drošības nolūkos — lai izmeklētu krāpšanu un vajadzības gadījumā aizsargātu sevi un trešās puses;
 • lai izpildītu savus pienākumus, kas noteikti tiesiskajā un normatīvajā regulējumā.

Par visiem citiem gadījumiem, kad RS izplatītājs izmanto jūsu datus, izplatītājs jūs informēs saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.

RS vāc jūsu personas datus, lai jūs, apmeklējot vietni, mājaslapā redzētu pielāgotu un atbilstošu informāciju. RS arī pēta mūsu lietotāju demogrāfiju, intereses un uzvedību, balstoties uz informāciju, kas mums sniegta reģistrācijas laikā vai kas iegūta no mūsu servera žurnālfailiem un aptaujām. Mēs to darām, lai labāk izprastu savus lietotājus un tiem sniegtu labākus pakalpojumus. Šajā izpētē informāciju apkopo un analizē agregētā un anonimizētā veidā.

Mēs jūsu personas datus apstrādājam uz šāda likumiskā pamata saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem:
 • apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu vai veiktu konkrētas darbības pirms līguma noslēgšanas ar jums (piemēram, ja esat no mums kaut ko iegādājies, mēs izmantojam jūsu personas datus, lai apstrādātu maksājumu un izpildītu jūsu pasūtījumu);
 • gadījumos, kad veicat pasūtījumus sava uzņēmuma vārdā, apstrāde ir jāveic RS un jūsu uzņēmuma likumīgajās interesēs;
 • mēs esam saņēmuši jūsu piekrišanu (piemēram, ja sazināties ar mums, lai uzdotu kādu jautājumu, ja pievienojat neobligātu informāciju sava konta profilam vai ja piekrītat no mums saņemt mārketinga ziņojumus).

Apstrāde ir RS kā e-tirgotāja likumīgajās interesēs, jo tā ir nepieciešama, lai uzturētu un veicinātu mūsu pakalpojumus. Mēs vienmēr cenšamies labāk izprast savus klientus, lai klientiem nodrošinātu iespējami labākos produktus un pieredzi. Mēs izmantojam informāciju par jums, lai pielāgotu jums redzamo RS versiju, lai tajā tiktu rādīti saistošāki un atbilstošāki produkti un piedāvājumi.Kur un cik ilgi RS glabā manus personas datus

RS strādā ar izplatītājiem un/vai pakalpojumu sniedzējiem visā pasaulē. Tāpēc jūsu personas dati var tikt apstrādāti valstīs ārpus Eiropas, tostarp valstīs, kur jūsu likumiskās tiesības attiecībā uz jūsu datiem var būt mazākas nekā jūsu valstī. Ja mēs pārsūtīsim personas datus uz vietām ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, mēs saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem nodrošināsim, ka jūsu privātuma tiesības tiek pienācīgi aizsargātas ar atbilstošiem aizsargmehānismiem. Ja vēlaties uzzināt vairāk par šiem aizsargmehānismiem, sazinieties ar mums.

Mēs jūsu personas datus paturam tik ilgi, cik tas ir nepieciešams iepriekš minētajiem mērķiem, tātad šis termiņš var mainīties atkarībā no jūsu mijiedarbības ar mums. Piemēram, ja esat kaut ko no mums iegādājies, mēs saglabājam datus par jūsu pirkumu tik ilgi, cik tas nepieciešams rēķinu izrakstīšanas, nodokļu un garantijas nolūkiem. Mēs varam arī saglabāt datus par saraksti ar jums (piemēram, ja esat iesniedzis sūdzību par produktu) tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai pasargātu mūs no tiesībpamatota prasījuma. Sīkāku informāciju par sīkdatņu darbības termiņu skatiet skatiet sīkdatņu.

Ja mums jūsu informācija vairs nebūs vajadzīga, mēs to dzēsīsim. Ņemiet vērā, ka tad, ja atteiksieties no mūsu mārketinga ziņojumiem, mēs saglabāsim jūsu e-pasta adresi, lai pārliecinātos, ka turpmāk vairs jums nesūtām mārketinga e-pastus.What does RS do to protect your personal data online?

RS vienmēr cenšas nodrošināt saviem klientiem pakalpojumus un drošību visaugstākajā līmenī. Lai garantētu jūsu personas datu drošību un aizsardzību, kad jūs iesniedzat jebkādu sensitīvu informāciju, piemēram, kredītkartes numuru un konta informāciju, mēs izmantojam šādas drošības metodes:
 • 128 bitu drošligzdu slāņa (SSL) šifrēšana: jaunākā datu kodēšanas un aizsardzības tehnoloģija, kas jums garantē drošu darījumu;
 • ikreiz, kad iesniedzat sensitīvu informāciju, uznirst RS VeriSign drošības garantija, kas norāda, ka attiecīgā informācija tiks šifrēta. Tas nozīmē, ka jūsu informācija ir aizsargāta un to var droši iesniegt;
 • sensitīva kredītkaršu informācija, kas tiek glabāta mūsu iekšējās sistēmās, arī tiek glabāta šifrētā veidā;
 • jūsu RS konta informācija un RS personīgais profils ir aizsargāts ar paroli, lai šiem personas datiem varētu piekļūt tikai un vienīgi jūs. Jūs varat rediģēt sava RS konta informāciju un RS personīgo profilu, izmantojot savu RSDelivers lietotājvārdu un paroli un noklikšķinot uz pogas “Atjaunināt informāciju” jūsu mājaslapas navigācijas joslā. Mēs jums iesakām nevienam neizpaust savu paroli. Mēs nekad jums neprasīsim jūsu paroli iepriekš nepieteiktā tālruņa zvanā vai e-pastā.
Piezīme: Ja vadāties pēc grafiskās norādes jūsu pārlūka ekrānā (piemēram, pēc slēdzenes ikonas pārlūkā Internet Explorer), ņemiet vērā, ka ne visos gadījumos, kad notiek droši sakari, tā to uzrāda. Tā tas notiek tāpēc, ka noteiktas informācijas attēlošanai RS izmanto rāmjus un drošības ikona ne vienmēr spēj noteikt, ka kādā citā rāmī ir izveidots drošs savienojums.Kādi drošības pasākumi tiek īstenoti, lai novērstu manu datu nozaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu un pārveidošanu

Jūsu RS konta informācija un RS personīgais profils ir aizsargāts ar paroli, lai šiem personas datiem varētu piekļūt tikai un vienīgi jūs. Mēs jums iesakām nevienam neizpaust savu paroli. RSDelivers nekad jums neprasīs jūsu paroli iepriekš nepieteiktā tālruņa zvanā vai e-pastā. Neaizmirstiet arī aizvērt pārlūka logu, kad esat beidzis darbu. Tas vajadzīgs, lai neviens cits nevarētu piekļūtu jūsu personas vai uzņēmuma datiem gadījumos, kad jūsu datoru izmanto arī citas personas vai kad jūs izmantojat datoru sabiedriskā vietā.


Kā es varu ietekmēt savu datu vākšanu, izmantošanu un izplatīšanu

RS izplatītājs laiku pa laikam var ar jums sazināties jautājumos, kas saistīti ar pašu izplatītāju un tā produktiem. Izplatītājs jums paziņos, kas jādara, ja jūs nevēlaties, lai izplatītājs ar jums sazinās.
RS var sūtīt jums e-pastus, zvanīt vai sūtīt īsziņas par RS produktiem un pakalpojumiem, ja vien sava konta reģistrācijas laikā un iepirkšanās laikā neesat atteicies no šīm darbībām. Mēs arī dažkārt varam jums sūtīt tiešo pastu par produktiem, kas, mūsuprāt, varētu jūs interesēt.

Iespējams, ka daži vai visi no šiem mārketinga ziņojumiem būs pielāgoti tieši jums, balstoties uz mūsu zināšanām par jums un/vai jūsu uzņēmumu, piemēram, pamatojoties uz jūsu tiešsaistes personīgo profilu, jūsu iepriekšējām meklēšanas un pārlūkošanas darbībām, ko esat veicis RS vietnē, un jūsu iepirkšanās darbībām.

Ja jūs vairs nevēlaties no mums saņemt ziņas, jūs jebkurā laikā varat:

 • mainīt savas izvēles sadaļas “Mans konts” apakšsadaļā “Mans profils — Atjaunināt informāciju”, kam jūs varat piekļūt jebkurā laikā, noklikšķinot uz saites navigācijas joslā;
 • atteikties no e-pastiem, noklikšķinot uz saites, kas ir ietverta katrā e-pastā;
 • uzrakstīt mums e-pastu uz adresi: [rs.webhelp@rs-components.com].


Jūs varat arī redzēt RS reklāmas trešo pušu tīmekļa vietnēs, tostarp sociālajos plašsaziņas līdzekļos. Šīs reklāmas var būt pielāgotas jums, izmantojot sīkdatnes (kuras izseko jūsu darbības tīmeklī, lai mēs varētu rādīt reklāmas klientiem, kas ir apmeklējuši RS Online). Viens no iemesliem, kāpēc jūs redzat reklāmas sociālajos plašsaziņas līdzekļos, ir tāds, ka mēs esam vienojušies ar sociālo tīklu par reklāmu rādīšanu mūsu klientiem vai lietotājiem, kas atbilst mūsu klientu demogrāfiskajam profilam. Dažos gadījumos sakarā ar to jūsu e-pasta adrese var tikt izpausta attiecīgajam sociālajam tīklam. Ja jūs vairs nevēlaties redzēt sev pielāgotas reklāmas, jūs varat mainīt sīkdatņu un privātuma iestatījumus savā pārlūkā un attiecīgajās trešo pušu tīmekļa vietnēs.


Kāda ir RSDelivers politika attiecībā uz manām iespējām atjaunināt, labot vai dzēst manu personiski identificējamo

Jūs varat aplūkot un rediģēt savu personīgā profila informāciju jebkurā laikā, noklikšķinot uz sadaļas “Mans konts” apakšsadaļas “Mans profils — Atjaunināt informāciju”, kam jūs varat piekļūt jebkurā laikā, noklikšķinot uz saites navigācijas joslā. Ņemiet vērā, ka informācijas atjaunināšana var aizņemt līdz 30 (trīsdesmit) dienām.

Ja esat aizmirsis paroli vai nevarat piekļūt RSDelivers tīmekļa vietnei kādu citu iemeslu dēļ, sazinieties ar savu vietējo izplatītāju.

Ja jums ir kāds jautājums par saviem personas datiem un šo jautājumu nevarat atrisināt, izmantojot savu tiešsaistes personīgo profilu, sazinieties ar mums, izmantojot turpmāk norādīto kontaktinformāciju. Saskaņā ar ES datu aizsardzības tiesību aktiem jums ir tiesības piekļūt (tai skaitā mašīnlasāmā formātā) saviem personas datiem, tos labot un pieprasīt to dzēšanu, un RS saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem izpildīs visus lūgumus īstenot šīs tiesības. Taču ņemiet vērā, ka šīm tiesībām ir vairāki ierobežojumi un var būt apstākļi, kad mēs nevaram izpildīt jūsu lūgumu.

Sīkdatnes
RS izmanto sīkdatnes un tamlīdzīgas tehnoloģijas, lai nodrošinātu RSDelivers pareizu darbību, uzlabotu tīmekļa vietni un personalizētu RSDelivers. Sīkāku informāciju par sīkdatnēm skatiet mūsu sīkdatņu politikā: Cookie Policy.

Sazinieties ar mums
Jautājumus par šo privātuma paziņojumu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresirs.webhelp@rs-components.comKas ir sīkdatnes, un kā RSDelivers tās izmanto

Ja izmantojat vietnē esošo datu bibliotēku, lai atrastu un lejupielādētu datu lapas, jūsu pārlūks var jūs brīdināt par to, ka uz jūsu datoru tiek nosūtīta sīkdatne. Atšķirībā no lielākās daļas citu sīkdatņu, šī sīkdatne neglabāsies jūsu cietajā diskā. Šīs sīkdatnes vienīgais mērķis ir ļaut datu lapu serverim jūs identificēt, kamēr jūs to lietojat. Kad būsit beidzis lietot bibliotēku, šī sīkdatne tiks izdzēsta.Papildu informācija

Visi jautājumi par to, kā RS izplatītājs izmanto jūsu datus, jānosūta izplatītājam uz adresi, kas norādīta šajā vietnē. Jautājumi par to, kā RSDelivers izmanto jūsu datus, jāsūta pa pastu uz adresi

RS Online
RS Components Ltd,
Birchington Road,
Weldon,
Corby,
Northamptonshire
NN17 9RS
Apvienotā Karaliste
vai pa e-pastu uz adresi: [rs.webhelp@rs-components.com]Šī privātuma paziņojuma atjauninājumi

Mēs laiku pa laikam varam veikt izmaiņas šajā privātuma paziņojumā, lai atspoguļotu izmaiņas tiesību aktos, normatīvos norādījumos vai mūsu datu privātuma praksē saskaņā ar tiesību aktiem. Šādā gadījumā un ja to pieprasa likums, mēs jums nodrošināsim jaunu vai atjauninātu paziņojumu par to, kā ir mainījies jūsu personas datu informācijas izmantojums, un vajadzības gadījumā lūgsim jūsu piekrišanu turpmākai apstrādei.

Šis privātuma paziņojums pēdējoreiz tika atjaunināts 2018. gada aprīlī.Grupa “Electrocomponents”
Electrocomponents plc ir biržā kotētais mātesuzņēmums, kam pieder uzņēmums “RS Components Ltd”. Lai skatītu pilnīgu informāciju par uzņēmumu grupu “Electrocomponents”, noklikšķiniet uz saites.