WEBlapas lietošanas noteikumi un nosacījumi

 1. Autortiesības

  Visas autortiesības par weblapas saturu pieder SIA RS Components, tā pilnvarotiem izplatītājiem vai licenču saņēmējiem. Visas tiesības patur autors.

  Šīs weblapas satura pilnīga vai daļēja pavairošana jebkādā formā, kas nav personīgai lietošanai, ir aizliegta. ŠO informāciju aizliegts pavairot un nodot trešajai personai. Atļauja iegūt informācijas kopiju personīgai lietošanai neiekļauj materiāla vai tā daļu izmantošanu jebkurā citā weblapā, elektroniskās izguves sistēmās, publikācijām vai citiem darbiem (cietā kopija, elektroniskā kopija vai kā savādāk).

 2. Saistību atrunas

  SIA RS Components, tā pilnvarotais izplatītājs vai licences turētājs neuzņemas atbildību, pretenzijas vai saistības par:

  (a) šīs weblapas saturu (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar jebkuru īpašību, precizitātēm, komplektumu vai atbilstību mērķim vai jebkuru citu šāda veida saturu); vai

  (b) jebkuru citu weblapu saturu, kurš norādīts vai ir pieejams ar šīs weblapas starpniecību („Trešās Puses Vietne”).

  SIA RS Components Ltd, tā pilnvarotais izplatītājs vai licences turētājs neapstiprina un nepārbauda jebkuras Trešās Puses Vietnes saturu, kā arī ne SIA RS Components, ne tā pilnvarotais izplatītājs, ne licences turētājs neuzņemas atbildību par par tām (tai skaitā, bet neaprobežojoties ar atbildību par jebkuru apgalvojumu, ka Trešās Puses Vietne neievēro jebkādu likumu vai kādas personas tiesības, vai ir piedauzīga rakstura, apmelojoša vai skandaloza).

 3. Pilnvarots Izplatītājs

  Šo weblapu vada SIA RS Components pilnvarots izplatītājs, kura nosaukums atrodams sadaļā ‘Sazināties ar Mums’. Visi weblapā veiktie pasūtījumi, tiek saglabāti pie pilnvarotā izplatītāja un pilnvarotais izplatītājs ir atbildīgs par weblapas saturu.