Ievads

RoHS (Dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošana elektriskās un elektroniskās iekārtās) ir ES Direktīva, kas ierobežo sešu bīstamu vielu izmantošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (EEI)
(Skatīt Iespaidotie produkti

Likums stājās spēkā 2006. gada 1. jūlijā.

Tas ir cieši saistīts un ietver WEEE (brāķētās elektriskās un elektroniskās iekārtas) Direktīvu.

RoHS ietekmē elektronikas rūpniecību.

RoHS Direktīva ir pieņemta tikai ES robežās, taču RoHS samērā ātri kļūst par pasaules „standartu”, sakarā ar to, ka šādas produkcijas rūpniecība tikai pieaug .

Līdzīgi vides likumi tiek pieņemti valstīs ārpus ES.

RoHS nav tikai tehnikas ražotāju problēma. Tai ir liela ietekme arī cita veida uzņēmējdarbībā:
  • produktu zīmējums
  • klientu un piegādātāja saistības
  • loģistikas un piegādes ķēdes vadība
RS pilnībā ņem vērā visus Direktīvā noteiktos vides aizsardzības mērķus


Tā kā tirgū mēs esam vadošā pozīcijā, mēs cieši sadarbojamies ar mūsu biznesa partneriem, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvai un atbalstu jums.
(uzziniet, kā mēs varam jums palīdzēt).

Informācija šajā centrā tiks regulāri atjaunota.