Produkti, uz kuriem neattiecas RoHS Direktīva

RoHS Direktīva neattiecas uz rezerves daļām, Elektrisko un Elektroniskie Iekārtu (EEE) labošanai, kas tirgū atrodas pirms 2006.gada 1.jūlija.

Direktīva neattiecas uz sastāvdaļām, kas palielina EEE ietilpību, kas tirgū atrodas pirms 2006.gada 1.jūlija.

Sekojošie izņēmumi, uz kuriem RoHS neattiecas, atrodami direktīvā un ES plāno ieviest nākamās prasības. Galvenais šo izņēmumu pastāvēšanas iemesls ir alternatīvu produktu iespējas. No prasībām atbrīvotie produkti ietver:

Dzīvsudrabs
 • šī produkta izplatītājs ir norādījis, ka tas satur vienu vai vairākas ierobežotās
  vielas koncentrācijas vairāk, nekā tas ir atļauts RoHS Direktīvā
 • kompaktās dienasgaismas lampās, nepārsniedzot 5 mg uz vienu lampu
 • taisnas formas dienasgaismas lampās, kas paredzētas vispārējiem mērķiem, nepārsniedzot šādus lielumu:
  • halofosfāts 10mg
  • trifosfāts ar normālu ekspluatācijas laiku 5mg
  • trifosfāts ar ilgu ekspluatācijas laiku 8mg
 • taisnas formas dienasgaismas lampās, kas paredzētas īpašiem mērķiem
 • Dzīvsudrabs citās lampās, kas nav atsevišķi minētas RoHS Direktīvas pielikumā
Svins
 • katoda staru lampas stiklā, elektroniskās detaļās un luminiscences spuldzēs
 • kā leģētājs elements tēraudā, kas satur līdz 0,35 % svina no svara, alumīnijā, kas
  satur līdz 0,4 % svina no
 • svara, un tāda vara sakausējuma veidā, kas satur līdz 4 % svina no svara
 • augstas kušanas temperatūras veida lodmetālos (t.i., alvas–svina lodmetāla kausējums, kas satur vairāk nekā 85 % svina)
 • svins lodmetālos serveriem, uzglabāšanas sistēmām un datu masīvu glabāšanas sistēmām (atbrīvojums piešķirts līdz 2010. gadam)
 • svins lodmetālos tīkla infrastruktūras ierīcēm komutācijai, signalizēšanai, pārsūtīšanai un arī tīkla vadībai attiecībā uz telekomunikāciju
 • keramikas elektroniskos elementos (piemēram, pjezoelektroniskās ierīcēs)
Kadmija platējums
ar izņēmumu attiecībā uz izmantošanu, kas aizliegta saskaņā ar Direktīvu 91/338/EEK [1], ar ko groza Direktīvu 76/769/EEK [2] attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem.

Sešvērtīgais hroms
oglekļa tērauda atdzesēšanas sistēmas pretkorozijai absorbcijas ledusskapjos.