Atbilstības definīcija

Būdams izplatītājs, RS paļaujas uz piegādātāja sniegto atbilstības informāciju

Mēs esam veikuši visu iespējamo, lai apstiprinātu produkta statusu, kuri tiek parādīti mūsu weblapā kā

RoHS Direktīvai atbilstoši


  • šī produkta izplatītājs ir noteicis, ka produkts nesatur nevienu no vielām, kurām tiek ierobežota koncentrācija vai aizliegta to pielietošana saskaņā ar RoHS Direktīvu un (sastāvdaļām)
  • ar produktu, lai to salodētu, nepieciešams turēt augstākā temperatūrā


RoHS Direktīvai neatbilstoši

    šī produkta piegādātās ir norādījis, ka prece satur vienu vai vairākas ierobežotas lietošanas vielas, tādā koncentrācijā, kādu pieļauj RoHS Direktīva RoHS Direktīva neattiecas

    • šīs sastāvdaļas piegādātājs ir norādījis, ka to nav paredzēts lietot vienā no produktiem, uz kuriem attiecas RoHS Direktīva
    RoHS Izpēta

    • produkti, kuri ir uzskaitīti RoHS Direktīvā un kurus mēs regulāri pārbaudām par to atbilstību RoHS Direktīvā noteiktajam statusam